ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า


ข้อมูลลูกค้า


วันที่ :   ถึงวันที่ :  จังหวัด :  เขต :   วันที่ลงงาน : 
วันที่ลูกค้าโทรมา :  ประเภทงาน :   สถานะลูกค้า :  สถานะการติดตาม :  พนักงานที่ดูแลลูกค้า : 
= ยังไม่อัพเดทข้อมูลสถานะลูกค้า = ไม่อัพเดทสถานะลูกค้าเกิน 3 วัน = ไม่ติดตามลูกวันค้าในวันที่กำหนด = ไม่ตกลงจ้างงาน = กำลังดำเนินการ = ตกลงจ้าง