ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ตรวจสอบสถานะงานซ่อม

  
ลำดับ. เลขที่ JOB สถานะ วันที่แจ้ง รายละเอียด ผู้ดำเนินการ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน
1 9958   กำลังดำเนินการ   23 เม.ย. 67 | 13:09:13 โน้ตบุ๊คช้าเวลาเปิดไฟล์ Word Excel PDF    ณภัทร       นางสาวแสงเทียน วงษ์ศิริ     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 9957   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 17:15:00 ซ่อมกล้องวงจรปิดสำนักงานใหญ่ ชั้น 1(ครัว) จำนวน 1 ตัว    ณภัทร       นาย ธีรศักดิ์ กิ้มแก้ว     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
3 9956   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 15:49:18 โปรแกรม Btlock v5.7 ไม่สามารถใช้งานได้    ณภัทร       น.ส.นิตยา ช่างเกวียน     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
4 9955   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 15:40:24 ส่งเครื่องพนักงานเริ่มงานใหม่    ณภัทร       นางสาววนิดา ศรีอินกิจ     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
5 9954   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 15:43:00 รบกวนช่วยตรวจสอบสาย Lan เนื้องจากมีการย้ายตำแหน่งที่นั้ง    ณภัทร       น.ส.จิรายุ แสงสุริยวงค์     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
6 9953   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 10:51:39 เลขที่ PR-6704-0019 ซ้ำในระบบ    ยุทธภูมิ       นางสาวจริยา ศรีวรทัยรัตน์     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
7 9952   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 เม.ย. 67 | 10:51:46 เลขที่มิเตอร์น้ำ ออกรายงานไม่ถูกต้อง พื้นที่รอบ 6 ห้อง    ยุทธภูมิ       น.ส.จันทิมา พรมจันทร์     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
8 9950   ดำเนินการเสร็จสิ้น   12 เม.ย. 67 | 10:01:43 เปลี่ยนเลข จาก IV6701-0224 เป็น IV6701-0155 และ RE6703-0211 เป็น RE6703-0137 ขอด่วนนะคะ ต้องปิดภาษีก่อน 11 โมงค่ะ    ยุทธภูมิ       น.ส.จิรายุ แสงสุริยวงค์     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
9 9949   ดำเนินการเสร็จสิ้น   11 เม.ย. 67 | 09:22:24 1.แจ้งเปลี่ยนเม้าส์เนื่องจากเม้าส์พัง กดไม่ค่อยติด 2.รบกวนลงโปรแกรม VPN และโปรแกรม Mango ค่ะ    ณภัทร       นางสาวแสงเทียน วงษ์ศิริ     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
10 9948   ดำเนินการเสร็จสิ้น   10 เม.ย. 67 | 10:07:07 File Excel Save ไม่ได้    ณภัทร       น.ส.รัตตินันท์ ควรดี     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
11 9947   ดำเนินการเสร็จสิ้น   09 เม.ย. 67 | 14:45:52 เซพทับไฟล์เก่า ต้องการให้กู้ไฟล์คืนจากไดร์กลาง    ยุทธภูมิ       น.ส.จริษา เขตรเขื่อน     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
12 9946   ดำเนินการเสร็จสิ้น   09 เม.ย. 67 | 11:04:46 โทรหาหมายเลข 121 จะเด้งมาเบอร์โต๊ 226 คะ    ยุทธภูมิ       นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิสุทธิ์     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
13 9945   กำลังดำเนินการ   08 เม.ย. 67 | 16:31:41 Zoho Mail ของคุณยุพดีอัพเดทไม่ได้    ณภัทร       นาตยา ทันวิชัย     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
14 9944   ดำเนินการเสร็จสิ้น   08 เม.ย. 67 | 10:25:14 internet ของโต๊ะ สรรหาใช้งานไม่ได้เลย    ณภัทร       พรรณชมัย บุญโทเงิน     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
15 9943   กำลังดำเนินการ   08 เม.ย. 67 | 09:16:26 เม้าท์สำนักงานเสียครับ    ณภัทร       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
16 9942   ดำเนินการเสร็จสิ้น   04 เม.ย. 67 | 12:00:00 รบกวนฝ่ายไอที ย้ายข้อมูลในเมล ไปไว้ใน outlook ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ    ณภัทร       น.ส.วรนิษฐา พุ่มหรดี     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
17 9941   กำลังดำเนินการ   04 เม.ย. 67 | 09:32:36 รบกวนลงโปรแกรท แมงโก้ ให้เครื่องของ คุณชิดชนก และเพิ่มรหัสการใช้งานในโปรแกรมให้ด้วยนะคะ    ณภัทร       น.ส.ศุภลักษณ์ รัตนสวัสดิ์     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
18 9940   ดำเนินการเสร็จสิ้น   03 เม.ย. 67 | 13:24:28 เข้า ระบบของบริษัทไม่ได้ ครับ ในส่วนงานของ Admin Store https://develophpg.net/buz_cns/    คุณจีรชัย       นายพัฒนากร พ่วงอินทร์     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
19 9939   ดำเนินการเสร็จสิ้น   03 เม.ย. 67 | 15:05:05 โน้ตบุ๊คช้า ค้าง เวลาเข้าไฟล์ excel Word    คุณจีรชัย       นางสาวแสงเทียน วงษ์ศิริ     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
20 9938   ดำเนินการเสร็จสิ้น   02 เม.ย. 67 | 08:49:00 แจ้งย้ายโต๊ะค่ะ    ณภัทร       นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
21 9937   ดำเนินการเสร็จสิ้น   01 เม.ย. 67 | 14:47:02 ต้องใช้งาน FB เพื่อใช้งานโฟสรับสมัครงานแม่บ้าน    ยุทธภูมิ       นางสาวไพรวัลย์ แก้วหน่อ     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
22 9936   ดำเนินการเสร็จสิ้น   01 เม.ย. 67 | 10:35:29 พนักงานเริมงานใหม่    ณภัทร       นางสาวแสงเทียน วงษ์ศิริ     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
23 9935   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 มี.ค. 67 | 14:43:23 เข้า File Explorer ม่ได้ค่ะ    ณภัทร       นาง ณัฏฐนันท์ ก่ำเชียงคำ     บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป
24 9934   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 มี.ค. 67 | 13:44:07 รบกวน back up Email ให้ด้วยครับจากเดือน 03-10/2023    ณภัทร       นายสังวาล วันโซ๊ะ     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
25 9933   ดำเนินการเสร็จสิ้น   26 มี.ค. 67 | 10:10:13 รบกวนเปลี่ยนชื่อสัญญา รอบนอก 6 ห้อง BP2/7 จากนายตุลย์เมธี บุญมี เป็น นางสาว สุพัตรา แย้มอิ่ม ทีครับ    ยุทธภูมิ       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
26 9932   ดำเนินการเสร็จสิ้น   25 มี.ค. 67 | 14:26:14 File Excel เปิดไม่ได้    ณภัทร       นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
27 9931   ดำเนินการเสร็จสิ้น   25 มี.ค. 67 | 10:00:00 E-Mail Outlook ขึ้นหน้าต่างเตือนค่ะ    ณภัทร       นาง ณัฏฐนันท์ ก่ำเชียงคำ     บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป
28 9930   ดำเนินการเสร็จสิ้น   25 มี.ค. 67 | 09:20:41 รบกวนแก้ไขยอดหมวกคลุมผม ตัวหนอน เป็น 200 ให้หนูหน่อยนะคะ เลขที่ PR-6703-0028    ยุทธภูมิ       นางสาวจริยา ศรีวรทัยรัตน์     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
29 9929   ดำเนินการเสร็จสิ้น   22 มี.ค. 67 | 16:10:00 ไวไฟตามชั้นของลูกค้าหลุดบ่อยและไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ ต้องปีนขึ้นไปรีสตาร์ทเร้าเตอร์ใหม่ตลอด    ณภัทร       ประทีป ชายแก้ว     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
30 9928   ดำเนินการเสร็จสิ้น   21 มี.ค. 67 | 15:19:13 email เต็ม ไม่สามารถส่งออกได้    ณภัทร       นางสาว กัลยา มัลลัย     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
31 9927   ดำเนินการเสร็จสิ้น   21 มี.ค. 67 | 11:00:00 ไวไฟ ชั้น 1 ใช้ไม่ได้ ( SSW )    ณภัทร       นายนุกูล พูลใหญ่     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
32 9926   ดำเนินการเสร็จสิ้น   21 มี.ค. 67 | 09:19:52 โปรแกรมรับสมัครงาน มีพนักงาน MOU ในระบบ ผู้อนุมัติเป็นคุณแจน เปลี่ยนสิทธิ์เป็นให้พี่แหม่มอนุมัติ    ยุทธภูมิ       นางสาวอุษา ศรีเจริญ     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
33 9925   ดำเนินการเสร็จสิ้น   20 มี.ค. 67 | 17:13:06 ใบเสนอราคาในระบบธุรกิจบริการ ที่อยู่ต่างกัน รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ    ยุทธภูมิ       นางสาวพิมพ์ฬวีร์ ลางคุลเสน     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
34 9924   ดำเนินการเสร็จสิ้น   20 มี.ค. 67 | 13:33:00 กล้องวงจรปิดดับ 1 จุดครับ อพาร์ทเม้นท์ ชั้น 4    ณภัทร       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
35 9923   ดำเนินการเสร็จสิ้น   20 มี.ค. 67 | 09:19:27 จากที่ทาง IT ได้นำเครื่อง ไปแก้ไข Excell กลับมาลองทำ เวลา 17.40 น. ก็กลับมาเด้งออก เหมือนเดิมคะ เปลี่ยนสาย Lan ก้ยังเป็นอยู่คะ    ณภัทร       น.ส.วริศรา จุลวงษ์     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
36 9922   ดำเนินการเสร็จสิ้น   19 มี.ค. 67 | 11:19:00 เพิ่มโปรแกรมmicrosoft project    ณภัทร       ณัฐวุฒิ งามขำ     บริษัท อาเชี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
37 9920   ดำเนินการเสร็จสิ้น   19 มี.ค. 67 | 08:50:07 ซ่อม NB บานพับหน้าจอหัก    ณภัทร       สุภาพร โพธินัย     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
38 9919   ดำเนินการเสร็จสิ้น   18 มี.ค. 67 | 14:21:09 ติดตั้ง VNP    ยุทธภูมิ       นางสาว กัลยา มัลลัย     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
39 9918   ดำเนินการเสร็จสิ้น   18 มี.ค. 67 | 10:59:10 พนักงานเริ่มงานใหม่    ณภัทร       นางสาวอุษา ศรีเจริญ     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
40 9917   ดำเนินการเสร็จสิ้น   18 มี.ค. 67 | 09:01:55 เปลี่ยนชื่อสัญญาเช่า ห้อง 257 เป็นคุณชุลการใน ลือแม    ยุทธภูมิ       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
41 9916   ดำเนินการเสร็จสิ้น   15 มี.ค. 67 | 10:05:49 ช่องเสียบ USB ใช้งานไม่ได้    ณภัทร       นางสาวพิมพ์ฬวีร์ ลางคุลเสน     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
42 9915   ดำเนินการเสร็จสิ้น   14 มี.ค. 67 | 14:24:28 ตรวจสอบ VPN เนื่องจากเชื่อมต่อไม่ได้    ณภัทร       นายชัยเกียรติ สมสร้าง     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
43 9914   ดำเนินการเสร็จสิ้น   14 มี.ค. 67 | 14:23:51 ตรวจสอบ VPN เนื่องจากเชื่อมต่อไม่ได้    ณภัทร       น.ส.ดวงนภา อาทิตย์     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
44 9913   ดำเนินการเสร็จสิ้น   14 มี.ค. 67 | 14:11:18 รบกวน ลบ PV6703-0070 เนื่องจากอัพไฟล์ผิด    ยุทธภูมิ       นางสาวณัฐสิมา เงินเจริญ     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
45 9912   ดำเนินการเสร็จสิ้น   14 มี.ค. 67 | 08:45:40 เข้าโปรแกรมที่เป็น https จากหน้า chrome ไม่ได้    ณภัทร       นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
46 9911   ดำเนินการเสร็จสิ้น   13 มี.ค. 67 | 13:29:05 เครื่องดึงสแกนนิ้วมือไม่สามารถดึงนิ้วมือได้    ณภัทร       น.ส.ชนัญชิดา ศักดิ์นา     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
47 9910   ดำเนินการเสร็จสิ้น   13 มี.ค. 67 | 13:30:00 แจ้งเปลี่ยน ชื่อสกุลในโปรแกรม ธุรกิจบริการ เป็น พรรณี มูลตรีภักดี    ยุทธภูมิ       น.ส.พรรณี พีรพัฒน์มงคล     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
48 9909   ดำเนินการเสร็จสิ้น   12 มี.ค. 67 | 16:00:00 set เครื่องพิมพ์ ของพนักงานฝึกงาน ห้อง HR ชั้น 3    ณภัทร       นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิสุทธิ์     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
49 9908   ดำเนินการเสร็จสิ้น   12 มี.ค. 67 | 16:05:14 รบกวนกู้ไฟล์จากไดร์ฟกลาง    ณภัทร       นางสาวสาลินี กลิ่นเมธี     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
50 9907   ดำเนินการเสร็จสิ้น   12 มี.ค. 67 | 10:44:03 ตัวอักษรไม่ตรงกันของ file MS Office    ณภัทร       น.ส.ดวงนภา อาทิตย์     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
51 9906   ดำเนินการเสร็จสิ้น   12 มี.ค. 67 | 09:01:16 กระเป๋าขาด    ยุทธภูมิ       นางอรศา สารเถื่อนแก้ว     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
52 9905   ดำเนินการเสร็จสิ้น   11 มี.ค. 67 | 14:29:20 ปริ้นเตอร์ หมึกสีแดง ไม่ออก    ยุทธภูมิ       น.ส.พรทิพย์ คำวงษา     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
53 9903   ดำเนินการเสร็จสิ้น   08 มี.ค. 67 | 17:14:08 รบกวนลบ OR6703-0005 เนื่องจากกรอกข้อมูลซ้ำ    ยุทธภูมิ       น.ส.วรนิษฐา พุ่มหรดี     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
54 9902   ดำเนินการเสร็จสิ้น   07 มี.ค. 67 | 11:00:00 เม้าส์เสีย    ณภัทร       นางสาวสุพัตรา นิ่มยังดี     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
55 9901   ดำเนินการเสร็จสิ้น   05 มี.ค. 67 | 13:04:34 NB ลำโพงไม่มีเสียง    คุณจีรชัย       น.ส.พรรณี พีรพัฒน์มงคล     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
56 9900   ดำเนินการเสร็จสิ้น   04 มี.ค. 67 | 08:51:14 ยอดชำระเงินใบจอง ยอดเงินไม่รวม    ยุทธภูมิ       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
57 9899   ดำเนินการเสร็จสิ้น   01 มี.ค. 67 | 13:12:51 เบิกusb to lan ให้กับพี่แจน cns ใช้งาน    ณภัทร       ณภัทร ฉัตร์รัตติชัย     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
58 9898   ดำเนินการเสร็จสิ้น   01 มี.ค. 67 | 08:59:37 เลขที่ PR ซ้ำกัน    ยุทธภูมิ       เจนจิรา อินทา     บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
59 9897   ดำเนินการเสร็จสิ้น   28 ก.พ. 67 | 09:26:27 รบกวนมาเช็ค notebook ให้หน่อยค่ะต่อสายแลนไม่ได้เพราะต้องปริ้นเอกสารวางบิลค่ะ    ยุทธภูมิ       นางอรศา สารเถื่อนแก้ว     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
60 9896   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 ก.พ. 67 | 16:30:13 ฝ่ายบริหารห้องเช่าและพื้นที่เช่าขอรบกวน เพิ่มเติมรายละเอียดของ โปรแกรมพื้นที่เช่า(out) พื้นที่3 Match Point FLT-B11 คุณอุรารักษ์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ เลขที่สัญญา BP/3/66/0038 ลูกค้าได้เคยเช่าแผงค้า FLT-B8 ประกอบธุรกิจ น้ำปั่น/น้ำโพลาริส/เครื่องดื่มอัดลม และได้ทำเรื่องย้ายแผงมา FLT-B11 โดยข้อมูลประเภทธุรกิจ ตกหล่นหายไป จึงขอรบกวนเพิ่มรายการ น้ำปั่น/น้ำโพลาริส/เครื่องดื่มอัดลม ที่แผงปัจจุบัน FLT-B11 ทีครับ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานจากลูกค้า ตามไฟล์แนบ    ยุทธภูมิ       นายรัชชานนท์ โพธิสัติยมงคล     บริษัท คอน อิน คอน จำกัด
61 9895   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 ก.พ. 67 | 14:19:59 รบกวนดูรายการนี้ให้หน่อยค่ะ PO-6612-0021..ทางมุกบัญชี บอกยังไม่รับเข้า เอกสารเลขที่ I-6612-0054 มันไม่โชว์ที่บัญชี    ยุทธภูมิ       น.ส.พรทิพย์ คำวงษา     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
62 9894   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 ก.พ. 67 | 08:00:47 ไม่สามารถเข้าใช้งาน VPN ได้    ณภัทร       นางสาวพิมพ์ฬวีร์ ลางคุลเสน     บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
63 9893   ดำเนินการเสร็จสิ้น   27 ก.พ. 67 | 10:00:00 เครื่องสลิปปริ้นๆไม่ได้    ณภัทร       นางสาวยุวากร เกตุคำ     บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด